TOPRAKLAMA ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Topraklama ölçüm  yöntemleri : Türkiye genelinde mevcut altyapı tesislerimiz ve bunların sağlıklı çalışması konusu her ülke gibi bizim ülkemiz içinde stratejik bir öneme sahiptir. Bunların başında elektrik iletim ve dağıtım alt yapımız gelmektedir. Uygulanan sistemsel korunma tedbirlerinden bir tanesi olan topraklama şebekesi tesis edilmesi konusu incelendiğinde bu mevcut sistemlerin uygun topraklama ölçümü yöntemleri kullanılarak topraklama ölçümüyapılmalı ve tespite edilen çalışma şartları topraklama raporu ile tanzim edilmelidir. Peki topraklama tesislerinde denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülürken hangi topraklama ölçümü metotları kullanılmalıdır.

En çok kullanılan topraklama ölçümü yöntemleri Wenner Metodu ( kazıklı tip ölçüm yöntemi ) ve çevrim empedansı ölçümü yöntemidir.

topraklama-olcum-yontemleri

Topraklama Ölçüm Yöntemi

Wenner Metodu ( Kazıklı Tip Topraklama Ölçüm Yöntemi )

Wenner metodu ile topraklama ölçümü yapılacak ise yeterli alana sahip toprak kütlesinin varlığı araştırılmalıdır. Gerekli görülen toprak alan mevcut ise topraklama ölçümü nasıl yapılır? Topraklama çubuğu yada topraklama için kullanılan ilgili ekipman, kendisinden sonra gelen topraklama tesisi ile birleşim noktasından ayrılır. Takiben gerilim ve akım sondası işlevi görecek ekipmanlar toprağa yeterli miktarları girecek şekilde çakılır. Gerilim ve akım sondaları ile topraklama ekipmanının ilgili topraklama ölçüm cihazı ile bağlantısı yapılarak ölçümler başlatılır. Burada önemli olan nokta aynı topraklama iletkeni için gerekli ve yeter miktarda ölçüm yapılmalıdır. Topraklama yönetmeliği uyarınca gerekli adımlar izlenerek ölçümler tamamlanır ve topraklama ölçüm raporu hazırlanır.

Çevrim Empedansı Ölçüm Yöntemi

Bu ölçüm tipinin kullanılabilmesi için Wenner metodu ile topraklama ölçümü yaparken ihtiyaç duyulan toprak mevcudiyetinin bulunmaması gereklidir. Genellikle pano topraklama ölçümü nasıl yapılır konusunda karşımıza çıkan bu ölçüm yöntemi İstanbul gibi yerleşim alanlarının çok iç içe olduğu illerimizde toprak alan bulmak oldukça güç olduğu için kullanılmaktadır. Bu şekilde toprak zeminin bulunmadığı veya bulunsa bile dolgu zemin olması sebebiyle topraklama ölçüm raporu hazırlamak için cevrim empedansı ölçüm yöntemi kullanılarak topraklama alt yapısının işlerliği araştırılır. Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için çevrim empedansı ölçümü konusuna bakabilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen topraklama ölçüm metotlarının yanı sıra selvaz ölçüm yöntemi de bulunmaktadır. Bu ölçüm yöntemi ile ilgili ayrıntılı yazımıza blog yazıları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yapılan ölçümler sonucunda hazırlanacak topraklama raporu emo formatlarına uygun hazırlanmalıdır. Burada yapılan ölçümler için gerekli olan topraklama ölçümü sınır değerleri bilinmelidir.

Topraklama ölçümü İstanbul ve diğer illerde bu faaliyetler yerine getirilirken doğru adımlar izlenebilmesi için kullanılacak topraklama kontrol formu belgesine ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Topraklama-olcumu-soru-cevap-alani

Topraklama Ölçümü Zorunlumu

Yasa ve yönetmelikler uyarınca topraklama ölçümü zorunlumu sorusu açık şekilde evet zorunludur şekliyle cevaplanır. Bu yüzden belirli periyotlar ile gerçekleştirilmesi zorunlu ölçüm faaliyetleri yaptırılmalı ve topraklama ölçümü raporu tanzim edilmelidir.

VEKTORX olarak sizlere en hızlı, kaliteli ve uygun fiyattan hizmet verebilmek için bizler ile iletişime geçmenizi isteriz.

Topraklama raporu fiyatı için belirlediğimiz minimum ölçüm protokolü ve açıklaması aşağıda verilmiştir. Tüm periyodik ölçüm ve kontrollerimize ilişkin fiyat teklifi almak için teklif sayfamıza bakabilirsiniz. Periyodik ölçüm fiyat listesi olarak ilgili ölçüm faaliyeti sayfamıza bakabilirsiniz.

topraklama-olcumu-fiyati

Topraklama Raporu Fiyatı

750 TL + KDV dir.