ENERJİ KALİTESİ VE HARMONİKLER

Enerji Kalitesi günümüzde elektrik enerjisine olan talepteki artış, daha güvenilir ve daha kaliteli enerji kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu konu elektrik mühendisliğinde enerji kalitesi ve harmonikler olarak yerini almış, üzerinde yapılan çalışmalarla öneminden söz ettirmiştir. Tüm alanlarda olduğu gibi elektrik enerjisinde de toplam kalite çok önemlidir. Enerji kalitesine yaklaşım üretici, iletici, dağıtıcı ve tüketici firma arasındaki bir ekip çalışması ile sağlanabileceğinden, her birinin sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmeye çalışması gerekmektedir. Elektrik enerjisi bir ürün olarak değerlendirilmeli enerji kalitesi ve harmonikler

topraklama-raporu-nasil-hazirlanir

e ait kalite kriterlerini sağlamalıdır. Enerji ve sistem kapasitesinin optimum kullanılmasını sağlamak için, enerji kalitesi ve harmonikler e ait problemler giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan problemler kaynağında çözülmelidir. Bozucu etkiler üretim, iletim, dağıtım ve tüketici girişlerinde kaydedilmelidir. Sistemde kalitesizliklerden dolayı elde edilen enerji kalitesi ve harmonik verileri VEKTORX uzmanları tarafından analiz edilmektedir.Konu devamında harmonik nedir,harmonik analizi nasıl yapılır,harmonik nasıl önlenir gibi sorulara cevap bulmaya çalışıcaz.

Harmonik Nedir?

Harmonik nedir: özellikle çok farklı çalışma karakteristiğine sahip elektrikli cihazlar ile elektrik dağıtım şebekelerinin sağlıklı işlemediği durumda ortaya çıkan zararlı gerilim ve akım bileşenleridir.Akım ve gerilimdeki harmonikler sıralama metodu ile isimlendirilmektedir ve toplam harmonik distorsiyonu ile genel bir grafik olarak yorumlanabilmektedir. Enerji kalite çalışmalarında bir takım tanımlamalar ve standart değerlerin bulunması kaçınılmazdır. Enerji kalitesi ile ilgili sınırlayıcı bir standardın olmaması durumunda, elektrik enerjisi üreticisi ve tüketicisi arasında kabul edilen kaliteli enerji tanımında farklılıklar görülebilmektedir. Güç kalitesi, tüketici odaklı olan bir konudur ve bakış açısı olarak son kullanıcı temel alınmalıdır. Bu yüzden, güç kalitesi için şu ifade kullanılabilir: Gerilim, akım veya frekans değişimleri, tüketicinin donanımında arızaya veya kötü işletmeye yol açtığında güç kalitesi problemi ortaya çıkar. Bir başka deyişle, güç kalitesi sorunu “Kullanıcı aletlerinin yanlış veya hiç çalışmamasına neden olacak gerilim, akım ve frekanstaki değişmeler” olarak tanımlanabilir.

Harmonik Analizi Nasıl Yapılır?

Kaliteli bir elektrik enerjisi sağlayabilmek için; •Enerjinin sürekliliği (kararlı hal), •Gerilim ve frekansın sabitliği, •Güç faktörünün bire yakınlığı, •Faz gerilimlerinin dengeli olması, •Akım ve gerilimdeki harmonik miktarlarının belirli değerlerde kalması gibi bir takım kriterlerin göz önüne alınması gereklidir. Enerji kalitesinin ekonomik etkisi gözardı edilemeyecek seviyededir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmada, elektrik enerjisi kalite problemlerinin endüstride ve ticari alanlarda meydana getirdiği zararın yılda 10 Milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir. Kalite problemlerinin giderilmesi için yapılan harcamalar ise tahminen bu rakamın %5’i civarındadır.

Harmonik Nasıl Önlenir?

Harmonikler teknik eğirisi itibari ile bir darbe genliği karakteristiği oluşturduğundan sistemlere büyük zarar verebilmektedir.Bu sebeple günümüzde harmonikleri bastırmak ve bozucu etkilerini ortadan kaldırmak için pek çok yöntem geliştirilmiştir.Bunlar dan en çok kullanılanı harmonik filtreleridir.

Harmonik Ölçüm Cihazı

Enerji kalitesi ve harmonik analizi nde yukarıda bahsedilen parametler izlenirken bunun yanında 50. harmoniklere kadar tüm harmonik etkilerini inceleyebilen harmonik ölçüm cihazı kullanılmalıdır. VektorX firması olarak A tipi enerji ölçmü cihazı ile enerji kalitesini ve harmonik etkilerini A kalitede ölçümleyerek siz müşterilerimize özgün rapor formatı ile sunmaktayız.

topraklama-olcumu-fiyati

Enerji Kalitesi ve Harmonik Analiz Hizmeti Ücretleri

5000 TL + KDV dir.