ELEKTRİK PANOSU PERİYODİK KONTROL FORMU

Elektrik panoları periyodik kontrol formu nu ayrıntılı olarak açıklamadan önce elektrik dağıtım panolarına kısaca değinmek gerekir. Elektrik panoları sistemleri kumanda eden ve koruma görevini üstlenen sistem yapılarını(kaçak akım rölesi vs.) içerisinde bulunduran hayati önemdeki noktalardır. Enerjinin dağıtıldığı merkezler olması ve son yüklerin beslenme noktaları olması nedeniyle sağlıklı çalışmaları ve elektrik panoları periyodik kontrol formu ile kontrol edilmeleri enerjinin asıl kullanım amacını ifa etmesi anlamında büyük önem taşır.

pano-topraklama-olcumu-nasil-yapilir

Elektriksel Sistemler tasarlanırken topraklama (bkz. Topraklama ölçümü),kablolama,gerekli durumlarda paratoner ,yük gruplarını aşırı akımlardan ve hata akımlarından koruyan sistemler (bkz. Pano görsel ve fiziksel muayene) ve güç hesabı ile ana hatları çizilir ve uygulanır. Uygulanan bu sistemlerin ömrü uzun olsada elektrik panosu periyodik kontrol formu ile ayrıntılı kontrollerinin yapılması,elektrik panosu kontrol çizelgesi kullanılarak elektrik panosu bakım talimatı na uygun aksiyonlar alınması ve kestirimci denetimlerin yapılması bir yasal zorunluluktan öte hayati bir durumdur. Elektrik İç Tesisat Uygunluk kontrolü gerçekleştirilirken kullanılan elektrik panosu periyodik kontrol formu ve ya diğer bir adı ile elektrik panosu kontrol çizelgesinin pek çok örneği olmakla birlikte kritik noktaların gözlemlenmesini esas alan elektrik panosu kontrol çizelge lerinin kullanılmasını önemle tavsiye etmekteyiz.

Elektrik Panosu Kontrol Çizelgesi

Elektriksel sistemlerin ayrıntılı işleyişine sağlıkıi devamı adına sistemli denetimi ve kontrolü için geliştirdiğimiz metodolijilerden bir tanesi de Elektrik iç tesisat uygunluk kontrolü içerisinde gerçekleştirdiğimiz VEKTORX Elektrik panosu kontrol çizelgesi dir. VEKTORX Elektrik panosu kontrol çizelgesi 3 ana ayak üzerine şekillenmektedir. Bunlar;

*Elektrik panosu fiziksel kontrolü,

*Elektrik panosu işlevsel kontrolü,

*Elektrik panosu bakım talimatı nın oluşturulması dır.

Elektrik panosu kontrol çizelgesi etkili bir şekilde uygulanırken bu esaslar özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.Her bir kontrol adımı enerji dağıtım sistemlerinin güvenlik altında çalışmasına devam etmesi için birbirinden ayrılmaz bir şekilde uygulanmalıdır.

Elektrik Panosu Bakım Talimatı

Elektrik panosu bakım talimatı elektrik iç tesisat uygunluk kontrolü sonrası oluşturulan elektrik panoları kontrol forumu raporunda yazan husulara göre gerçekleştirilir.VEKTORX elektrik panoları bakım talimatı;

*elektrik panosu acil müdahele kategorisi,

*elektrik panosu müdahele kategorisi,

*elektrik panosu işletme işleyişi akışında planlanan bakım hizmetleridir.

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü

Elektrik panosu kontrollerini açıklarken bir üst başlık olarak karşımıza elektrik tesisat uygunluk kontrolünede değinmek gerekmektedir.Bunun için ayrıntılı yazımıza elektrik iç tesisat uygunluk kontrolü sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Süresi

Elektrik tesisatı periyodik kontrol süresi mevcut düzenlemeler gereği 1 yılı geçmemelidir.

topraklama-olcumu-fiyati

Elektrik Panosu Görsel ve Termal Kontrol Fiyatı

2000 TL + KDV dir.