Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü günümüzde özellikle bu işlemleri yaptırmak zorunda olan işletmelerin merak ettiği ve kapsamı zorunluluğu ve periyotları hakkında bir takım soruların sorulduğu bir ölçüm tipidir. Bu ölçüm periyodik kontrollerden yalnızca bir tanesi ve en çok ihtiyaç duyulan ölçüm türüdür. Bu kontrolü yaptırdıktan sonra tarafınıza tanzim edilen topraklama raporu sizlerin gerek bakanlık gerek İş sağlığı ve güvenliği işlemleri gerekse TSE gibi kurumlardan alınan HYB ( Hizmet Yeterlilik Belgesi ) belgeleri için bulundurulması, eğer mevcut değil ise temin edilmesi zorunlu bir kontrol raporudur. Bu  bağlamda sizler için bu konuyu ve bahse konu ölçüm tipini merak edilen tüm noktalarına değinecek şekilde açıklamaya çalıştık.

Bu noktada şunu belirtmek isterizki ilgili konu hakkında sorulan en yoğun sorulara cevap vermeye çalıştık. Merak ettiğiniz ve yazımızda değinmediğimiz diğer hususlar ve sorularınız için lütfen bizler ile iletişime geçiniz. VEKTORX olarak sizlere yardımcı olmak ister ve gerekli periyodik kontrol işlemlerinizde sizler ile birlikte çalışmak isteriz.

 

Yan taraftaki talep formu ile bizlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Yazımızın içeriğini ile ilgili konu başlıkları aşağıda listelenmektedir.

topraklama-olcumu

İSG periyodik kontrollerinden biri olan topraklama ölçüm kontrolü temel anlamda insan hayatı üzerinde tehlike oluşturabilecek, elektrik enerjisi ile çalışan cihaz, makine, bina, işletme vb. noktaların kontrol edilmesi ve topraklama ölçüm raporu hazırlanmadan önce Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO ) na bağlı topraklama direnç ölçümü yetki belgesine sahip mühendisler tarafından gerçekleştirilen saha faliyetleri ile Türk Standartları Enstitüsü ( TSE ) ve küresel kurum ve kuruluşların belirlediği standartlara uygunluğunun araştırılması,topraklama direnci ölçümü ve kontrol edilmesi faaliyetlerinin tümünün adıdır.

0
İşletme Kontrolü
0MVA
Trafo Müşavirliği Hizmeti
0%
Müşteri Memnuniyeti
0. Yıl
Hizmette 10. Yılımız

Topraklama Ölçümü Raporu

Topraklama ölçüm raporu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliğinin EK-P maddesinde belirtilen topraklama ölçüm raporu hazırlama yöntemlerine göre kontrol edilerek teknik olarak yorumlanan ve topraklama raporu olarak bilinen sonuç belgesidir. Topraklama kontrolü yapabilmek, elektrik topraklama güvenliğinin kontrolünü gerçekleştirmek ve bunun yasal bir sonuç belgesi olan Topraklama ölçüm raporu halinde sunabilmek için gerekli şartlar vardır.

1 Gün

Topraklama Ölçümleri Nasıl Yapılır

Yukarıdaki bilgileri sizler ile paylaştıktan sonra sıradaki konumuz olan topraklama geçiş direnci kontrolleri ve hesaplamalarına geçebiliriz. İlgili saha faaliyetleri için ölçümlerin yapılacağı  lokasyona ulaştığımızda öncelikle ilgili saha ekiplerine yapılacak işlemler ile ilgili bilgi verilmelidir. Gerekli hallerde elektrik kesintisi yaşanabileceğinden saha ekiplerinin çalışması esnasında tehlikeli durumlar  oluşmasını önlemek için bu adım kesinlikle atlanmamalıdır. Bu bilgilendirme adımı bizler için saha çalışmaları yaparken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasındaki ilk adım olarak görülmelidir.

Topraklama direnci ölçümleri için gerekli bilgiler verildikten ve ilgili kişilerden izin alındıktan sonra saha denetim faaliyetlerine geçilebilir. Bu adım öncesinde saha durumu gözlemlenmelidir. Gözle muayene adımında yapılması gerekenler ilgili makalemizde  ayrıntılı olarak anlatılmakta ve sizler ile paylaşılmaktadır. Topraklama direnci ölçümü için bir sonraki adım topraklama sistemlerini denetlemek ve sayısal verileri toplamak için topraklama geçiş direnci ölçüm için tasarlanmış ve yıllık kalibrasyonlar ( ölçüm hata paylarının belirtildiği yönetmelikler  gereği alınması zorunlu akredite belge ) için gerekli muayeneleri yaptırılmış cihazımız ile ölçümü talep edilen noktaların ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümleri yaparken kullanılması gereken teknik kontrol  yöntemleri için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Topraklama sistemi kontrolleri için kullanılması gereke doğru yöntemler belirlendikten sonra gerekli ölçüm ve kontroller yapılarak sayısal veriler toplanmalı ve topraklama denetim raporu için hesaplama aşamasına geçilmelidir.

Topraklama Raporu

Topraklama raporu ayrıntılarına yer verdiğimiz bu yazıda yukarıda da belirttiğimiz şekilde topraklama ölçüm faliyetleri sonrası hazırlanan yasal yeterlilik belgesidir. Topraklama Raporu ve topraklama ölçüm raporu hakkında sorulan pek çok soru aşağıda genel olarak açıklanmıştır. Topraklama raporu ve diğer hizmetlerimiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen VEKTORX e ulaşın.

Elektrik Topraklama

Topraklama direnç ölçümü raporu ile ilgili ayrıntılara geçmeden temel oluşturması adına elektrik topraklama hakkında şu bilgeleri paylaşmamızda yarar görmekteyiz.

Elektriğin hayatımıza girmesi ve zamanla toplumsal hayatın günlük işleyişindeki ana aktörlerden biri haline gelmesi, elektrik topraklama sistemlerinin güvenliğinin sürdürülebilirliği konusunda bizi çözüm üretmeye yönlendirmiştir.Elektrik topraklama sistemlerinin arz ve talebindeki güvenlik konusu birçok başlıkla ele alınmaktadır. Bunlardan en önemlisi dolaylı dokunmaya karşı geliştirilen topraklama adı verilen güvenlik tertibatıdır.

Topraklamanın çeşitleri;

İşletme Topraklaması

İşletmedeki akım devresinin normal şekilde çalışması için yapılan topraklamaya işletme topraklaması adı verilir.Elektrik topraklama çeşitlerinden bir tanesi olan işletme topraklaması enerji arz ve talebi konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki elektrik enerjisi ile çalışan araçlar işletme topraklaması ve koruma topraklaması sayesinde güvenli çalışma sartlarına vakıf olurlar.

Koruma Topraklaması

İnsanların tehlikeli dokunma gerilimlerinden korumak için kullanılan araçların, aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasına koruma topraklaması adı verilir. İşletme topraklaması ile birlikte kontrolünün gerçekleştirilmesi gereken koruma topraklaması cihaz güvenliği açısından çok önemlidir.Koruma topraklaması gerçekleştirildiği takdirde dolaylı dokunmaya karşı da önlem alınmış olacaktır.

Bir diğer topraklama çeşidi fonksiyon topraklaması dır.

Fonksiyon Topraklaması: Bir iletişim tesisinin veya bir işletmenin amacına yönelik çalışmasına sağlamak için yapılması gereken topraklama şeklidir.

Topraklama-olcumu-soru-cevap-alani

Topraklama Ölçüm Sonucu Kaç Olmalıdır

Çokça merak edilen bir diğer soru topraklama direnci ölçümü kaç olmalı sorusudur. Bunula ilgili bir değer vermek yanlış olacağından topraklama geçiş direnç ölçümü kaç olmalıdır sorusuna her linye ve sorti hattı için ayrı değerler alabilmektedir cevabı verilebilir.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ-BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR-1.6

Topraklama Ölçümü Yönetmeliği

Yasal mevzuat ve yönetmelikler kısmından ulaşabileceğiniz gibi topraklama direnci ölçümü yönetmeliği ne aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz. Topraklama ölçüm yönetmeliği elektrik mühendisleri odası tarfından yayımlanmış ve kullanımda olan bir yönetmeliktir.Topraklama geçiş direnci ölçümü Yönetmeliği ‘nde elde edebileceğiniz önemli bilgilerden birisi topraklama sistemi direnç ölçümü raporu süresidir.

Avometre İle Topraklama Sistemi Ölçümü Nasıl Yapılır

Kontrollerde kullandığımız cihazlar özel olarak bu iş için kalibre edildiğinden topraklama direnci ölçümü nasıl yapılır sorusu güvenlik açısından tam olarak sağlıklı olmaz şeklinde cevaplanır. Avometre topraklama direnç ölçümü nasıl yapılır ın cevabı teorik elektrik bilgisi ve topraklama denetimi yönetmeliği bilgisine bağlıdır. Topraklama kontrolü yapılacak işletmede topraklama geçiş direnci ölçümü Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10-a da belirtildiği şekilde aşağıdaki gibi açıklanmıştır;

Gözle muayene,

Koruma iletkenlerinin ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,

Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,

Toprak özdirencinin ölçülmesi,

Topraklama direncinin tespiti,

Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,

Çevrim empedansının kontrolü,

Hata akımı koruma düzeninin kontrolü

Topraklama Kontrol Raporu Süresi

Topraklama yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle topraklama denetim ve ölçümü raporu süresi bazı noktalarda değişmektedir.Bu hizmeti sağlayan firmaların aşağıdaki topraklama ölçüm raporu süresi için verilen periyotlara uymaları gerekmektedir: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği EK-P:

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,

Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Sanayi Tesisleri ve ticaret merkezleri için:

Topraklama direnci ölçümü ve muayenesi için 1 yıl,

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller için 2 yıl,

Sabit olmayan tesisleri için:

Sabit işletme elemanlarının topraklama geçiş direnci ölçümü için 1 yıl,

Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay.

Topraklama  Ölçüm ve Denetimini Kimler Yapabilir

VEKTORX uzman kadrosu, gerekli tüm kontrolleri sağlayarak detaylı ve hızlı mühendislik çözümlerini sizlere ulaştıracaktır. Peki topraklama denetim ve ölçümünü kimler yapabilir;

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ’ na kayıtlı üye olan,

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yetkilendirme Belgesine Sahip ,

Elektrik SMM Belgesine ve Büro Tescil Belgesine Sahip Elektrik Mühendisi ve/veya Elektrik-Elektronik Mühendisleri tarafından yapılabilmektedir.

Topraklama Direnci Raporu Yetki Belgeleri

Topraklama ölçüm rapor yetki belgeleri ve diğer gerekli evraklar topraklama ölçüm raporu ile birlikte tarafınıza gönderilmektedir.

topraklama-olcumu-fiyati

Topraklama Ölçümü Fiyatı

750 TL + KDV

(1-10 Nokta arası Topraklama Ölçüm noktasının denetimini ve raporlama hizmetini kapsamaktadır.)