TOPRAKLAMA RAPORU YÖNETMELİĞİ

Topraklama raporu yönetmeliği , topraklama ve topraklama ölçümü ne ilişkin her türlü faaliyeti düzenleyen ve işleyişe ilişkin hükümleri içeren yönetmeliktir. Bu yönetmelik resmi gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerek topraklama raporu için yasal zemini oluşturmuş bulunmaktadır.

topraklama raporu yönetmeliği

 

Topraklama raporu yönetmeliği sınır değerleri

Topraklama ölçümü yapıldıktan sonra topraklama raporu hazırlayabilmek için, topraklama ölçümü sonucu elde ettiğimiz verileri doğru bir şekilde yorumlamak topraklama raporu nun sağlığı ve geçerliliği için çok önemlidir.

Topraklama sınır değerleri ölçüm yapılan sistemin TN , TT ve İT olmasına göre değişmektedir.

Topraklama raporu hazırlayabilmek için yönetmelikte yer alan topraklama sınır değerleri mevcut sistem tipine göre seçilmelidir. Topraklama tesisi tipine göre seçilmeyen topraklama sınır değerleri raporun geçersiz olmasına sebep olacaktır. Topraklama sınır değerleri için topraklama tesis tipleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Topraklama ölçümü kaç yılda bir yapılır

Topraklama ölçümü ve diğer kontrol tipleri genel olarak periyodik kontroller olarak isimlendirilirler ve yapılan kontrol tipine uygun olarak belirli süreler içerisinde tekrar edilirler. Bu nedenle bu ölçüm ve kontrol faaliyetlerine genel olarak periyodik kontroller ismi verilmiştir. Topraklama ölçümü kaç yılda bir yapılırsorusunun cevabı topraklamalar yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle aşağıdaki gibidir:

1-)Elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yılda bir periyodik olarak,

2-)Enerji nakil ve dağıtım hatları için özel olarak: 5 yılda bir periyodik olarak,

3-)Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri hakkındaki periyodik süreler:

i-)Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yılda bir periyodik olarak,

ii-)Topraklama tesisleri ile ilgili yukarıdaki maddeler dışındaki diğer denetim, ölçme ve kontroller: 2 yılda bir periyodik olarak,

4-)Sabit olmayan tesisler ile ilgili süreler:

i-)Sabit işletme elemanları için: 1 yılda bir periyodik olarak,

ii) Yer değiştirebilen (sabit olmayan) işletme elemanları için: 6 ayda bir periyodik olarak,

5-) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında ilgili Tüzük kapsamındaki topraklama sistemleri ile ıslak ve nemli mahallerde çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin kontrol, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşmamalıdır.

Topraklama.pdf

Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Konutlarda topraklama

konutlarda topraklama ile ilgili hükümler çok geniş kapsamlıdır. Bina yüksekliği , bina içerisinde kullanılan tüm dağıtım sistemleri bu konunun alanı içerisine girdiğinden kısaca anlatılması mümkün değildir. Konutlarda topraklama ile ilgili ayrıntılı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

e- Topraklama iletkeni seçimi

Topraklama iletken seçimi konusunda kısaca paylaşmamız gereken bilgiler şu şekildedir. Topraklama iletkenleri: Topraklama iletkenlerinin mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılık bakımından en küçük kesitleri aşağıdaki şekilde olması zaruridir.

Bakır topraklama iletkeni seçimi minimum 16 mm 2

Alüminyum topraklama iletkeni seçimi minimum 35 mm 2 –

Çelik topraklama iletkeni seçimi minmum 50 mm 2 olmalıdır.