TOPRAKLAMA RAPORU NASIL HAZIRLANIR

Topraklama raporu nasıl hazırlanır : Pek çok alanda yapılan teftiş ve denetlemelerde topraklama raporu istenmektedir. Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri gerekse diğer kurum ve kuruluşlarca istenen bu rapor VEKTORX olarak yetkili mühendislerce hazırlanarak sizlere sunulmaktadır. Topraklama raporu nasıl hazırlanır konusunu genel hatlarıyla açıklamaya çalışalım. topraklama raporu nasıl hazırlanır sorusu ile ilgili temel bilgiler ile başlayalım.

topraklama-raporu-nasil-hazirlanir-3

 

Topraklama ; bir konut, işyeri, atölye, fabrika, üretim ve montaj tesisleri ile elektrik üretim ve dağıtım kuruluşları gibi tüm alanlarda topraklama elektrik arz ve talep güvenliğini sağlamakla birlikte gerekli birincil koruma görevini de üstlenen bir koruma türüdür. Bu nedenle topraklama raporu nasıl hazırlanır başlığında ilk olarak bu konuya yer vermek gerekir.

Elektrik tesislerinde topraklama raporu yönetmeliği ’nde topraklama tanımı şu şekilde verilmektedir.

Topraklama; Elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Bu bağlantı bir veya birden çok noktayı güvenlik altına almak için yapıldığında bu iş için kullanılan tüm elemanlara topraklama tesisi adı verilmektedir.

Yukarıda bahse konu yönetmelikte topraklama tesisi; Birbirlerine iletken olarak bağlanan ve sınırlı bir alan içinde bulunan topraklayıcılar ya da aynı görevi yapan (boyasız direk ayakları, zırhlar ve metal kablo kılıfları gibi) metal parçalar ve topraklama iletkenlerinin tümüdür olarak tanımlanmaktadır.

Bir topraklama tesisinde oluşabilecek yenileme, bakım, onarım veya doğal koşullar ile meydana gelebilecek değişiklikler, bağlantı noktası zayıflıkları, korozyon vb. nedenler nedeniyle topraklama sistemleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Bu kontroller topraklamanın güncel durumu hakkında gerekli verileri sunarak ilgili eylem planlarının oluşturulmasında bizlere yardımcı olacaktır. Topraklama kontrol formu bu noktada doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Topraklama raporu hazırlama sorusu da aslında bu doğruluk ölçüsünde cevaplanmalıdır.

Gözlem, deney ve ölçüm sıraları ile oluşturulması gereken standartlaştırılmış topraklama kontrol formu aynı zamanda yalın ve anlaşılır bir raporlama dili içermelidir.

Topraklama-olcumu-soru-cevap-alani

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

Topraklama kontrol formu ile birlikte test, ölçüm ve kontrol yapılacak sahada öncelikle topraklama elemanlarına ilişkin gözlemler yapılmalıdır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan minimum topraklama iletken kesitlerinin sağlanıp sağlanmadığı aynı zamanda topraklama elemanlarının birleşim standartları önemlidir. Topraklama raporu nasıl hazırlanır konusunun en önemli ayağını topraklama ölçümü nasıl yapılır ifadesi oluşturmaktadır.

Gerekli gözlem faaliyetleri sonucunda ilgili topraklama tesisi elemanları tek tek kontrol edilmeli ve gerekli ölçüm metodları seçilerek ölçümler tamamlanmalıdır.

Topraklama Raporu Kimler Verebilir

Tamamlanan ölçümler yetkili mühendislerce rapor haline getirilir. Topraklama raporu yapılan kontrol ve ölçüm faaliyetlerindeki bulguları açıkça içermeli muayene ve topraklama ölçümü yapıldığındaki şartlar hakkında net bir bilgi vermelidir.

Topraklama Raporu Örneği Word

Bu bilgileri içeren ve yalın bir dile sonuç kısmı açıklanmış topraklama raporu örneği Word dosyasına buradan ulabilirsiniz.

Topraklama raporu oluşturulurken bizlere yardımcı olan topraklama kontrol formu hakkındaki yazımızı okumanız ilgili gözlem faaliyetleri açısından sizlere bilgi verme açısından faydalı olacaktır.