proje1

Tasarım aşamasında, işveren taleplerinin de dikkate alınması ile fonksiyon şemalarının çıkarılması, genel yerleşim planlarınına oluşturulması ve cephe etüdlerinin yapılmasından malzeme seçimlerinin netleştirilmesine kadar bir dizi süreç takip edilmektedir. Süreç içerisindeki herbir aşama projeye, zamana ve işveren talebine bağlı olarak ayrı ayrı ya da bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Uygulama projeleri hazırlanması aşamasında ise tasarımı bizim tarafımızdan ya da başka bir grup tarafından yapılmış olan teknik olarak avan proje tarifine giren bir projenin ele alınarak tüm uygulama detayları ile oluşturulması sözkonusu olmaktadır.

  • Asansör Projesi

    Projelerinizin teknik detaylarını tasarlayalım.

  • Asansör Avan Projesi

    Ön hazırlığını yaparak size sunalım.

  • Asansör Kontrol ve Onay Hizmetleri

    Asansör SMM sertifikalı mühndislerimiz asansörleriizin kontrolünü gerçekleştirsin.

proje2

Asansör proje hizmeti özet olarak; Asansörcülerin yapmayı planladıkları asansörler için yapılacak olan ön inceleme hizmeti ile bu asansörlerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve yapılacak olan asansörlerin KUYU YERLEŞİM PLANI’nın hazırlanmasıdır.

Bahsedilen ölçüm ve bilgiler Asansörcü ile şantiyeye gidilerek görevli mühendis tarafından alınır ve derlenen bilgiler doğrultusunda ASANSÖR YERLEŞİM PLANI hazırlanır.