topraklama raporu yönetmeliği

Periyodik Ölçüm ve Kontrol Yönetmelikleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimlerde sunulan periyodik kontrol raporlarının yasal dayanakları aşağıda listelenmiştir.